Dit is een lijst van alle praesidiumleden en een korte beschrijving van hun functie. Klik op hun naam om te zien wat ze over zichzelf hebben geschreven.
Praeses Bieke Peleman
 biekeR

De praeses is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de kring. Ook zit hij/zij de vergaderingen voor en zorgt voor het contact met andere kringen en instanties.

   
Vicepraeses  Stien Verstreken
 stienR De vicepraeses helpt de praeses met het uitvoeren van zijn/haar taken en treedt op als plaatsvervanger.
   
1e Bachverantwoordelijke We hebben nog niemand voor deze functie (1 persoon)
 Functie Placeholder De 1e bachverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de eerstejaars studenten, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.
   
2e Bachverantwoordelijke  We hebben nog niemand voor deze functie (1 persoon)
 Functie Placeholder  De 2e bachverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de studenten in de 2e bachelor, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.
   
 3e Bachverantwoordelijke  We hebben nog niemand voor deze functie (1 persoon)
 Functie Placeholder  De 2e bachverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de studenten in de 3e bachelor, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.
   
Masterverantwoordelijke  We hebben nog niemand voor deze functie (1 persoon)
 Functie Placeholder  De masterverantwoordelijke is de vertegenwoordiger van de masterstudenten, en zorgt voor bijvoorbeeld het contact met de proffen en het regelen van de cursussen.
   
Alfabeltjes Sofie van Holsbeeck en Jordy Moies
 sofieR  jordymR
    Alfabeltjes is het kringblad van Alfa. Het verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van ongeveer 200 stuks. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van de Alfabeltjes. Iedereen kan verhalen, verslagen, leuke uitspraken, recepten etc. insturen.
   
AWC (Archeologische wetenschapscommunicatie) Lieve Verledens en Veerle Van Kersen
 lieveR  veerleR
   Het team van AWC is verantwoordelijk voor het promoten van archeologie op allerlei manieren. 
   
Cursusdienst Jules Meganck, Nina Teugels en Sander Braeken
 julesR  ninaR
sanderR  Deze personen zorgen voor het afdrukken en verspreiden van de cursussen en Alfa merchandise.
   
Fakverantwoordelijken  Jordy Stynen en Gill Van Gansen
 jordysR  gillR
   De fakverantwoordelijken helpen mee in de Fakbar Letteren, hét café voor alle studenten van de faculteit Letteren. Ze staan regelmatig zelf in de fak maar zorgen ook voor het verdelen van shiften.
   
Feestverantwoordelijken Bram Peeters, Amber Van Den Wijngaert, Jasper Achten en Alissa Monden
 bramR  amberR
 jasperR  alissaR
   De feestverantwoordelijken organiseren de feestjes en TD's die Alfa doorheen het jaar organiseert. Dit loopt uiteen van feestjes in de fak tot cantussen tot grote TD's.
   
Filmverantwoordelijke We hebben nog niemand voor deze functie (1 persoon)
 Functie Placeholder De filmverantwoordelijke vertoont op 1 avond per week een film op de perma en organiseert soms ook marathons van TV-series
   
Internationaalverantwoordelijke We hebben nog niemand voor deze functie (1 persoon)
 Functie Placeholder Deze persoon is verantwoordelijk voor de internationale studenten die in Leuven archeologie komen studeren.
   
 Onderwijsverantwoordelijken Thor Deyaert en Tuur De Bruyn
 thorR  tuurR
   De onderwijsverantwoordelijken vormen de schakel tussen de studenten en de raden en vergaderingen waar allerlei beslissingen over de studie gemaakt worden. Ze zorgen ervoor dat de studenten ook inspraak hebben en mee krijgen wat er allemaal beslist wordt.
   
PR-verantwoordelijke  Leunis Verlinde
 leunisR De PR-verantwoordelijke zorgt voor allerlei reclame voor feestjes en activiteiten, vooral in de vorm van posters en banners.
   
 Quaestor Kaat Van Leemputte
 kaatR De quaestor is verantwoordelijk voor alle financiële zaken en beheert het geld van Alfa.
   
Secretaresse Ellen Vannoppen
 ellenR De secretaris/secretaresse maakt van elke praesidiumvergadering een verslag zodat iedereen kan lezen wat er besproken en beslist is.
   
Sportverantwoordelijke Elise Huijsman
 eliseR De sportverantwoordelijke zorgt voor allerlei sportieve activiteiten, zoals de deelname aan het voetbaltoernooi tussen de kringen en het proffenvoetbal aan het einde van het jaar.
   
Tentoonstellingsverantwoordelijken  We hebben nog niemand voor deze functie (3 personen)
 Functie Placeholder Deze personen organiseren de jaarlijkse archeologische tentoonstelling van Alfa in de universiteitsbibliotheek.
   
Toneelverantwoordelijke Hegeleen Kissel
 hegeleenR

Elk jaar voert AKM (Archeologie, Kunst- en Muziekwetenschappen) een toneelstuk op. De toneelverantwoordelijke helpt mee bij de organisatie, zorgt voor acteurs, technici etc. en promoot het toneelstuk.

   
WAC (Werkgroep Archeologie en Cultuur) Kato Nees (max. 4 personen)
 katoR WAC organiseert allerlei activiteiten voor de studenten archeologie. Dit kan vanalles zijn: een excursie naar een museum, een bezoek aan het theater en natuurlijk de jaarlijkse Alfa-reis in de lesvrije week na examens van januari.
   
Webmaster Sid Skrabanja
 sidR De webmaster is verantwoordelijk voor de website, en werkt samen met de cursusdienst om de webshop te onderhouden en de bestellingen door te geven.


Login

Hier kun je inloggen voor het forum en de Alfa shop.